Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (497)
Legislativa (196)
Šlechtění (222)
Výběry býků (309)
Výstavy (275)
Zdraví (229)
Pozvánky (392)
Zajímavosti (234)
Ze svazu (441)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Přehled kroků k předkládání žádosti PRV

30.09.2019,  Ministerstvo zemědělství  

V 8. kole Programu rozvoje venkova 2014-2020 bude příjem žádostí probíhat v termínu od 8. do 29.10.2019. Níže v textu naleznete jednotlivé kroky, které popisují administraci projektu v rámci PRV. Uvedený přehled kroků administrace je pouze informativní – kompletní postup resp. podmínky jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) a „Podrobných postupech“ k jednotlivým administrativním krokům, na které jsou v Pravidlech uvedeny odkazy.

PŘEHLED KROKŮ K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI – 8. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

1. Registrace žadatele do Portálu farmáře (dostupné na www.szif.cz). Žadatel, který není registrován v Portálu farmáře, může získat registraci (uživatelské jméno a heslo) osobním podáním žádosti o přístup na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF.

2. Žadatel vygeneruje Žádost o dotaci (ŽoD) z účtu Portálu farmáře. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře naleznete na webových stránkách SZIF nebo na Portálu farmáře.

3. Žadatel vyplní a odešle ŽoD prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře v termínu příjmu žádostí (8. kolo: 8. 10. 8:00 hod. – 29. 10. 2019 18:00 hod.).

4. O zaregistrování Žádosti o dotaci bude žadatel informován prostřednictvím Portálu farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 12. 11. 2019).

5. Doporučení Žádostí o dotaci - zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci seřazených podle žadatelem požadovaného počtu bodů sestupně (v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace - nižší požadovaná dotace má přednost) dle kategorií „Doporučen“, „Náhradník“, „Nedoporučen“ nejpozději do 19. 11. 2019 na: www.eagri.cz/prv , www.szif.cz.

6. Žadatelé v kategorii Doporučen a Náhradník dokládají prostřednictvím Portálu farmáře přílohy k Žádosti o dotaci (a případně aktualizovaný formulář ŽoD)

- nejpozději do 7. 1. 2020, do 18:00 hodin v případě, že žadatel v rámci Žádosti o dotaci realizuje pouze cenový marketing/cenové marketingy. Tabulka cenového marketingu, podepsaná smlouva a nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu jsou povinně dokládány jako součást příloh k Žádosti o dotaci v případě, že předpokládaná hodnota zakázky je 500 000 Kč bez DPH nebo vyšší

- nejpozději do 18. 2. 2020, do 18:00 hodin v případě, že žadatel v rámci Žádosti o dotaci realizuje výběrové/zadávací řízení

U vybraných příloh možnost doložení v listinné podobě – osobně nebo poštou na příslušný RO SZIF. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání příloh Žádostí o dotaci a příloh k "finančnímu zdraví žadatele" přes Portál farmáře naleznete na webových stránkách SZIF a www.eagri.cz/prv.

7. Výsledky administrativní kontroly – v případě zjištěných nedostatků a vyhodnocení chyb na Žádosti resp. přílohách k Žádosti:

i. Neodstranitelné – Ukončení administrace

ii. Odstranitelné – Výzva SZIF (Žádost o doplnění neúplné dokumentace) pouze prostřednictvím Portálu farmáře nejpozději do 19. 5. 2020

a. Odstranění nedostatků do 21 kalendářních dnů od doručení Žádosti o doplnění neúplné dokumentace na Portálu farmáře,

Doručení dokumentu SZIF (výzvy) na Portál farmáře - dokument se považuje za doručený okamžikem, kdy se žadatel/pověřená osoba přihlásí do Portálu farmáře. Nepřihlásí-li se žadatel/pověřená osoba do Portálu farmáře do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument na Portál Farmáře vložen, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Uvedené platí obecně u všech dokumentů SZIF (výzev) zveřejňovaných na Portálu farmáře.

b. Neodstranění nedostatků v termínu vede k ukončení administrace.

8. Schválení Žádostí doporučených/Žádostí náhradníků na základě alokace stanovené Řídicím orgánem PRV a podle počtu obdržených bodů – v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace. Předpokládané zahájení schvalování žádostí 8. kola v průběhu srpna 2020.

9. V případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV – výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (pouze prostřednictvím Portálu farmáře SZIF).

10. Nutnost dostavit se ve stanovené lhůtě.

11. Podpis osobně (žadatel/zmocněný zástupce) na RO SZIF.

12. Vyhotovení dvou stejnopisů (žadatel/SZIF) – originály.

13. Změna obsahu prostřednictvím Dodatku k Dohodě případně Vyrozuměním.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz